Dalintis | |
Nuobaudos už KET pažeidimus Spausdinti El. paštas

Administracinių teisės pažeidimų (ATP) kodeksas liečiantis KET pažeidimus:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo (LTSR Aukščiausiosios Tarybos)
1984 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. ADM >
PAKEITIMAI
<...>
2000 m. vasario 17 d. įstatymo Nr. VIII-1543 - NAUJA REDAKCIJA >
2002 m. kovo 28 d. įstatymu Nr. IX-825 >
2003 m. liepos 4 d. įstatymu Nr. IX-1702 >
2004 m. sausio 29 d. įstatymu Nr. IX-1995 >
2005 m. sausio 20 d. įstatymu Nr. X-82 >
2007 m. liepos 3 d. įstatymu Nr. X-1246 >
2007 m. gruodžio 13 d. įstatymu Nr. X-1365 >
2007 m. gruodžio 18 d. įstatymu Nr. X-1381 >
2008 m. liepos 3 d. įstatymu Nr. X-1675 >
2010 m. gruodžio 14 d. įstatymu Nr. XI-1223 >
2011 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. XI-1866 >

AKTUALI REDAKCIJA NUO 2012-01-01

> Dokumentai - PDF

NUOBAUDOS UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ (KET) PAŽEIDIMUS
     51(11). Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose
     81. Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti
     82. Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, eksploatavimas
     123. Transporto priemonių vairavimas
     124. Nustatyto greičio viršijimas
     124(1). Kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir KET pažeidimas
     124(2). Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas
     124(5). Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas
     124(6). Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas
     125. Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas
     126. Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų
     127. KET pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą
     128. Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti
     129. Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti
     130. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos
     130(2). Pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų
     131. Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas KET pažeidimas
     132. Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles
     133. Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti
     133(1). Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas
     134. Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas
     134(1). Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas
     137. Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas
     145. Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, sunkiasvorių ir didelių matmenų krovinių vežimas be leidimo
     148. Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio nesumokėjimas
     160(1). Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas

Straipsnis
Pažeidimas
Nuobauda (Litais)
Teisių atėmimas (mėn.)
Kita nuobauda
51(11) Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose:      
51(11)-1 - neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti.
250-500
   
51(11)-2 - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą.
500-1000 su arba be tr.priem. konfiskavimo
   
81 Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti:      
81-1 - transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti.
200-500
   
81-2 - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus.
500-1000
   
82 Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, eksploatavimas:      
82-1 - transporto ir kitų judamų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas.
100-200
   
82-2 - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus.
200-500
   
123* Transporto priemonių vairavimas:      
123-1 - neįregistruotų (neperregistruotų) nustatyta tvarka;
- be valstybinės techninės apžiūros;
- turinčių gedimų, dėl kurių KET draudžia važiuoti;
- su papildomai užtamsintais be specialaus leidimo stiklais.
100-150
   
123-2 - be valstybinio numerio ženklų (ženklo);
- pasibaigus laikino valstybinio numerio ženklų galiojimui (išskyrus atveją, kai pranešus policijai apie numerio vagystę, vykstama išsiimti naujų numerių).
100-200
arba 1-3
 
123-3 - su suklastotais, uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu);
- su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu).
800-1200
arba 6-12
 
123-4 - su įrengtais antiradarais ar kitokiomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis;
- su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo.
100-200 ir prietaisų konfiskavimas
   
123-5 - neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu.
80-120
   
124 Nustatyto greičio viršijimas:      
124-1 - iki 10 km/h.
įspėjimas
   
124-2 - nuo 10 iki 20 km/h.
40-100
   
124-3 - nuo 20 iki 30 km/h.
100-300
   
124-4 - nuo 30 iki 40 km/h, turintiems 2m vairavimo stažą;
400-600
   
  - nuo 30 iki 40 km/h, neturintiems 2m vairavimo stažo.
400-600
ir 3-6
 
124-5 - nuo 40 iki 50 km/h, turintiems 2m vairavimo stažą;
600-800
   
  - nuo 40 iki 50 km/h, neturintiems 2m vairavimo stažo.
600-800
ir 6-12
 
124-6 - nuo 50 ir daugiau km/h, turintiems 2m vairavimo stažą;
1000-1500
ir 1-3
arba 7 paros arešto ir 6 mėn. teisių atėmimas
  - nuo 50 ir daugiau km/h, neturintiems 2m vairavimo stažo;
1000-1500
ir 12-18
 
  - nuo 50 ir daugiau km/h, neturintiems teisės vairuoti.
1500-2000
 
arba 20-30 parų arešto
124(1) Kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir KET pažeidimas:      
124(1)-1 - važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui;
- nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės.
100-200
arba 1-6
 
124(1)-2 - kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas;
- vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas;
- važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku;
- KET nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas;
- draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas;
- vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais;
- tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 m;
- važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas.
100-300
   
124(1)-3 - vairuotojų reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas;
- apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 m;
- lenkimas vietose, kuriose KET draudžia lenkti;
- stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m kelio ruože prieš jas ir už jų;
- sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse.
100-150
arba 1-3
 
124(1)-4 - kelio ženklų ar ženklinimo, draudžiančių transporto priemonėms sustoti, stovėti, nesilaikymas;
- stovėjimas ant šaligatvio, kai nėra tai leidžiančių kelio ženklų, stovėjimas ant vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako;
- stovėjimas vietoje, kurioje gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės;
- stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m prieš jas, kitose vietose, kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui;
- važiavimo ar stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas.
100-300
   
124(1)-5 - transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui.
200-400
arba 2-4
 
124(1)-6 - šio straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse numatyti veiksmai, padaryti asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais.
300-500
arba (ir) 1-3
 
124(1)-7 - KET pažeidimai, išskyrus numatytus šiame kodekse.
įspėjimas arba 20-40
   
124(2) Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas:      
124(2)-1 - vienu metu ar paeiliui padarant kelis KET pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui;
- KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti;
400-800
ir 3-6
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
1000-2000
   
124(2)-2 - chuliganiškas vairavimas, t.y. KET pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui;
1000-2000
ir 12-24
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
2500-3500
   
124(2)-3 - šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens;
2000-3000
ir 24-36
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
3500-4000 ir tr.priem. konfiskavimas
 
arba 10-20 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
124(2)-4 - šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens;
3000-4000
ir 36-60
arba 10-20 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
4000-5000 ir tr.priem. konfiskavimas
 
arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
124(5) Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas.
80-140
   
124(6) Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas.
80-140
   
125 Važiavimas per geležinkelio pervažas:      
  - tam neskirtose vietose;
- kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas;
- įvažiavimas į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis;
- savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas;
- įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje;
- specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per pervažą;
- kelio ženklo „Stop“ reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą.
500-1000
ir 2-6
 
126 Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų:      
126-1 - esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (0,41-1,5 promilės).
1000-1500
ir 12-18
 
126-2 - transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (0,2-0,4 promilės).
500-1000
   
126-3 - vairuotojams, kurių vairavimo stažas iki 2m, esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (0,2-0,4 promilės).
800-1000
   
126-4 - esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (1,51-2,5 promilės) arba sunkus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo (girtumo) laipsnis;
- neblaivumo patikrinimo vengimas;
- alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
2000-3000
ir 24-36
arba 10-30 parų arešto ir 24-36 mėn. teisių atėmimas
126-5 - esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
- apsvaigimo patikrinimo vengimas;
- narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
1000-3000
ir 12-36
arba 10-30 parų arešto ir 24-36 mėn. teisių atėmimas
126-6 - perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui.
300-500
   
126-7 - praktinis vairavimo mokymas, vairavimo instruktoriui esant neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
instruktoriui 500-1000
ir 11-13
 
127 KET pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą:      
127-1 - sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą;
500-1000
arba 12-24
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
2000-3000
   
127-2 - nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą);
100-200
arba 3-6
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
1000-2000
   
127-3 - šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (girto) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens;
4000-5000
ir 36-60
arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
5000-5500 ir tr.priem. konfiskavimas ar be jo
  arba 10-20 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
128 Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti:      
128-1 - neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių.
1000-1500
 
arba areštas
128-2 - kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones.
1500-2500
 
arba areštas
128-3 - perdavimas vairuoti transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės jos vairuoti ar neturinčiam teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių.
200-400
   
129 Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti:      
  - transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonių;
- neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas;
- alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
4000-5000
 
arba 20-30 parų arešto
130* Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos:      
130-1 - nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę;
- pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET;
3000-4000
ir 36-60
arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
4000-5000 ir tr.priem. konfiskavimas ar be jo
  arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas ar be jo
130-2 - nepaklusimas uniformuoto muitinės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę.
3000-4000
   
130-3 - kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos, pažeidžiant KET.
500-800
   
130-4 - nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę.
3000-4000
   
130(2) Pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų:      
  - kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 126 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, 127 straipsnio 3 dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus;
tr.priem. konfiskavimas
ir 36-48
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones;
tr.priem. konfiskavimas
 
ir 20-30 parų arešto
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones, kuriems administracinis areštas negali būti skiriamas.
4000-5500 ir tr.priem. konfiskavimas
 
 
131 Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas KET pažeidimas:      
131-1 - pėsčiųjų važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama;
- asmenų, vairuojančių mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, taip pat eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas;
- KET pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas;
- mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo.
80-140
   
131-2 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų piliečių saugumui užtikrinti.
100-200
   
131-3 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą.
300-500
   
131-4 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą).
140-200
   
131-5 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti KET pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse.
20-40
   
131-6 - dviračių ir mopedų vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis.
300-500
   
131-7 - dviračių ir mopedų vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis.
500-700
   
131-8 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo padarymo metu tie asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
500-600
   
131-9 - mopedų ar lengvųjų keturračių motociklų vairavimas neturint teisės jų vairuoti.
200-300
   
132 Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone:      
  - turinčia gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti;
- pertaisyta be atitinkamo leidimo;
- neįregistruota nustatyta tvarka;
- be valstybinės techninės apžiūros;
- neparuošta žmonėms ir kroviniams pervežti.
200-400
   
133 Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti.
300-500
   
133(1) Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas:      
133(1)-1 - fiziniam asmeniui;
300-800
   
  - įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos filialo vadovui.
300-1000
   
133(1)-2 - tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą.
1500-2000
   
134 Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas:      
134-1 - naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas, vairuotojams ir(ar) keleiviams.
100-200
   
134-2 - tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą.
200-300
arba 1
 
134(1) Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas.
200-400
   
137 Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas:  
   
137-2 - šiukšlių, nuorūkų ar kitokių daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris.
10-20
   
145 Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, sunkiasvorių ir didelių matmenų krovinių vežimas be leidimo:  
   
145-1 - kelio dangos užteršimas.
100-300
   
145-2 - automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas;
- važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu;
- kliūčių kelių eismui sudarymas.
500-1000
   
145-3 - važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą ir (ar) leidžiamą bendrą svorį;
- važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus.
500-1000 ir 1000-2000 įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims
   
148 Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio nesumokėjimas:  
   
148-1 - važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis.
600-1200
   
148-2 - važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis.
1200-2600
   
148-3 - važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) specialiomis kelių transporto priemonėmis, skirtomis specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti.
400-1200
   
148-4 - transporto priemonių savininkų – žemės ūkio veiklos subjektų – važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis.
400-1200
   
148-5 - važiavimas šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytomis transporto priemonėmis aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) neturint transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento.
300-500
   
160(1) Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas:  
   
  - gatvių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas;
- važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu;
- kliūčių eismui sudarymas, tarp jų kelio dangos užteršimas;
- leistiną svorį viršijančių krovinių vežimas be komunalinio ūkio tarnybų leidimo.
200-500
   

*123 str. pastaba: Šio kodekso 51(11), 123–130(2), 132–134 straipsniuose minimomis transporto priemonėmis reikia laikyti visų rūšių automobilius, traktorius ir kitokias savaeiges mašinas, troleibusus, priekabas, puspriekabes, taip pat motociklus ir kitas motorines transporto priemones.
*130 str. pastaba: Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu STOP POLICIJA arba STOP. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitus šviesą atspindinčius elementus). Patrulyje turi dirbti ne mažiau kaip du policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūnai, turintys specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą automobilį, stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba minėtu šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungus patrulinio automobilio mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.

 

Aktuali informacija

2014-11-25:

Atnaujintas ir saugaus eismo PDF dokumentas (2014-11-14 redakcija). Turėkite visus svarbiausius dokumentus po ranka!

2014-11-24:

Atnaujintas saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Pakeitimai: 2014-11-06 įstatymu Nr. XII-1298. Pakeisti 27 str. punktai: 5, 6 ir 12.

2014-11-09:

Nepamirškite, jog nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones ir priekabas su vasarinėmis padangomis (KET 230p.)

2014-11-04:

Atnaujintas skyrelis "Informacija keliaujantiems"

2014-11-03:

Primename, jog nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d., ne gyvenvietėse lengvaisiais automobiliais, motociklais ir triračiais leidžiama važiuoti: automagistralėse ir greitkeliuose – ne didesniu kaip 110 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu (KET 131.1p.)

2014-10-23:

Nuo 2014-10-11 pasikeitus kelių eismo taisyklėms, atnaujinti ir skyrelio "Dažniausiai užduodami klausimai" atsakymai. Ypatingai reikia atkreipti dėmesį į klausimo "9) Kas turi pirmenybę ženklais nepažymėtoje sankryžoje, kurioje kertasi asfaltuotas kelias ir žvyrkelis?" atsakymą.

2014-10-21:

Atnaujintas ir KET PDF dokumentas (2014-10-11 redakcija). Turėkite visus svarbiausius dokumentus po ranka!

2014-10-14:

2014-10-11d. įsigaliojo nauja KET redakcija, kurios niekas nelaukė! Peržiūrėkite atnaujintas kelių eismo taisykles.

 

Vieta Jūsų
reklamai